תיקון לתכנית מפורטת- משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת- משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח של 561 דונם לפיתוח הקיבוץ משמר הנגב, קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים, התווית רשת כבישים, דרכים, חניות, קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 439. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט20/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1980. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1976תאריך פרסום: 14/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2262. עמוד: 64. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1976
קבלת תכנית19/09/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית