תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה

תוכנית 6/ 03/ 128/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה
מספר: 6/ 03/ 128/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון גבולות בעלות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה

תיאור המיקום:
מושב רווחה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 442. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2169. עמוד: 588. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1975
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1975. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית30/07/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית