תיקון לתכנית מפורטת

תוכנית 8/ 03/ 110/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת
מספר: 8/ 03/ 110/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הפיכת שטח פרטי פתוח ירוק מותחם ירוק כהה לשטח תעשיה סגול מותחם כחול כהה.
2. כביש גישה לשטח בהתאם לרוחב המסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
505חלק5
506חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/04/1980תאריך פרסום: 13/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2619. עמוד: 1429. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1980
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1979. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1979. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1979תאריך פרסום: 25/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2572. עמוד: 159. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1979
קבלת תכנית25/04/1979