תיקון לתכנית מפורטת

תוכנית 8/ 03/ 117/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מפורטת
מספר: 8/ 03/ 117/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה מס' 88 ל-2 מגרשים: 88 ו-88/א'. שינוי יעוד חלקה חדשה מס' 88/א' מ"איזור לבניני ציבור" ל"אזור ספורט". הרחבת דרך ל-10 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
324חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 117תוכנית מפורטת- מושב באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 450. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1979תאריך פרסום: 03/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2540. עמוד: 1578. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1979
קבלת תכנית23/01/1979