תיקון לתכנית מתאר בי"ח ומרכז בריאות - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר בי"ח ומרכז בריאות - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא לקבוע אזור בניני ציבור המיועדים לבית חולים ומרכז בריאות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2013חלק
2022חלק
2023חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. עמוד: 1346. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1979תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1979. עיתון: ידיעות אחרונות.
קבלת תכנית02/08/1979
פרסום להפקדה ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. עמוד: 1984. שנה עברית: התשלט .