תיקון לתכנית מתאר העיר הישנה, שינוי יעוד מאזור מגורים ב' למסחרי - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר העיר הישנה, שינוי יעוד מאזור מגורים ב' למסחרי - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/02/1979תאריך פרסום: 22/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2518. עמוד: 1067. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1979. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית01/02/1979