תיקון לתכנית מתאר - שכונה צפונית - שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר - שכונה צפונית - שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח לשם פיתוח השכונה באזור מגורים לבניה עצמית (בנה ביתך)
ביחידות חד-משפחתיות ודו-משפחתיות על-ידי:
א. חלוקה מחדש של השטחים הכלולים בתכנית ליצירת תוספת
חלקות בגודל מתאים לבניה עצמית כנ"ל.
ב. הגדלת שטח למבני ציבור, לצורך מיקום פונקציות חינוכיות
ותרבותיות (מועדונים, בתי ספר, גן ילדים, מתקני ספורט)
ושטחים ציבוריים פתוחים אשר ישרתו את כלל השכונה.
ג. התווית דרכים חדשות בתיאום עם מערכת דרכים קיימת.
ד. שינוי יעוד מאזור ספורט לאזור מגורים ט' ויעדים נוספים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1882כל הגוש
1894חלק39-53, 55-56
1895חלק5-23, 25-42, 101, 104, 108-110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2728. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/1985תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1985. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1985. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון באישור תכנית08/10/1984
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1984תאריך פרסום: 31/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3059. עמוד: 2580. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית20/01/1983