תיקון לתכנית מתאר- העיר הישנה -ב"ש

תוכנית 5/ 02/ 101/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון לתכנית מתאר- העיר הישנה -ב"ש
מספר: 5/ 02/ 101/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח אזור מגורים ב' לשטח מבני ציבור (מרפאת קופ"ח).
ב. שינוי אחוזי הבניה מ - 50% (כיום) ל - 70.8% בקומת הקרקע -ו - 50% בקומה א' בעתיד.
ג. קו בנין קדמי - 0
קו בנין צדדי - 2.4 מ'- 0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38005חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/04/1977תאריך פרסום: 12/04/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2311. עמוד: 1155. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית12/04/1977