תיקון לתכנית מתאר- שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מלונאות, אילת.

תוכנית 2/ 02/ 101/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון לתכנית מתאר- שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מלונאות, אילת.
מספר: 2/ 02/ 101/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח לתיירות ויעוד שטח לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק13-19, 44-55, 9790-91, 93, 100, 123
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1742. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1988. עיתון: הצופה.
קבלת תכנית24/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. עמוד: 1844. שנה עברית: התשמח .