תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות.

תוכנית חפ/ 229/ י/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות.
מספר: חפ/ 229/ י/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שנוי אופן חישוב שטח הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
כל תחום תכנון העיר חיפה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2771. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1994
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4152. עמוד: 201. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1993.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1992
קבלת תכנית02/02/1992