תיקון מס' 1 לתכינת מס' 43

תוכנית 1/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון מס' 1 לתכינת מס' 43
מספר: 1/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ירושלים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/1953תאריך פרסום: 05/03/1953. שנה עברית: התשיג .