תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס.

תוכנית ג/ 9858

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס.
מספר: ג/ 9858
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת מערכת הכבישים והתנועה והתאמה למצב הקיים בשטח.
ב. קביעת הנחיות לבניה ופתוח.
ג. הגדלת שטח התכנית המאושרת לצרכי מגורים שצ"פ ודרכים.
ד. הקלה בקו בנין מדרך 98

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8420קרית חינוך, מג'דל שמסשינוי
תוכניתג/ 8669שינוי שטח חקלאי לאזור מגורים.שינוי
תוכניתג/ 6009תכנית מתאר מג'דל שמסשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3362. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/05/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/04/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית22/03/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/02/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4884. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2000. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה25/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/08/1999
קבלת תכנית04/03/1997