תיקון ס' בתכנית עח/31/15 - הריסת קרוואן

תוכנית עח/ מק/ 15/ 31/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון ס' בתכנית עח/31/15 - הריסת קרוואן
מספר: עח/ מק/ 15/ 31/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון ס' 16.9 בתכינת עח/ 15/ 31 באופן שהריסת קרוואן מס' 2 תבוצע כתנאי לקבלת טופס 4 ולא כתנאי להוצאת היתר בניה, בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)5 בחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8282חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. עמוד: 1656. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200406329/02/2004