תיקון תוואי דרך בכביש 60

תוכנית ג/ 11857

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון תוואי דרך בכביש 60
מספר: ג/ 11857
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת עקומה חדה ושיפור תוואי הדרך לקריטריונים בטיחותיים.
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבוע

תיאור המיקום:
תוואי הדרך (מדרום לצפון) המתחיל בצומת מוקיבלה עד צומת יזרעאל - ליד הכניסה לישוב סנדלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20611חלק1-2
20613חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2430. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות13/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3077. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2000
קבלת תכנית18/04/2000