תיקון תוואי דרך מס' 20 21, כפר סולם

תוכנית ג/ 15185

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תיקון תוואי דרך מס' 20 21, כפר סולם
מספר: ג/ 15185
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הכנת תכנית מפורטת נקודתית בסמכות ועדה מחוזית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
שינוי תוואי דרך המאושרת בתכנית ג/ 11752.

עיקרי הוראות התכנית:
לא ישמשו שום קרקע או בניין הנמצאים בחלקה המסומנת בתשריט לשום תכלית אלא לזו שנקבעה ברשימת התכליות המותרות באזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17115חלק28-2932
17116חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2005
קבלת תכנית23/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005