תיקון תוואי כביש קטע ליד בית עזרא

תוכנית 8/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון תוואי כביש קטע ליד בית עזרא
מספר: 8/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת כביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ה. שיפור תוואי דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2501חלק
2521חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. עמוד: 1669. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1982. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1982. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1981
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. עמוד: 2541. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1981. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1981. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1981. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1980
קבלת תכנית18/11/1980