תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא

תוכנית ג/ 10296

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תיקון תוואי כביש 4 בהתחברות עם כביש מס' 3, שינוי למתאר, מעיליא
מספר: ג/ 10296
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתקן תוואי דרך מס' 4 בהתחברות עם דרך מס' 3
שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים משולב עם מסחר, מאזור מגורים לשצ"פ.
קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.
ביטול דרך מס' 40 והתווית דרך גישה לחלקה מס' 11.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18640חלק45, 8-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6296תכנית מתאר מעיליאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2031. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3303. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1998
קבלת תכנית05/10/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202220/11/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200724/04/2002