תכנון אזוור ספורט פולו וגולף

תוכנית 2/ 02/ 101/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון אזוור ספורט פולו וגולף
מספר: 2/ 02/ 101/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור בניה דלילה
ביותר ושטחים פתוחים למגרשי גולף, פולו, ספורט,
נופש ושירותים נלווים מתאימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור - מצפון : נחל רודד
מדרום : כביש הטבעת (המשך ששת הימים)
ממערב : הרי אילת
ממזרח : יער ק.ק.ל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069חלק
40070חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/12/1993תאריך פרסום: 02/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4172. עמוד: 1078. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים29/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/03/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות23/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1991תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3396. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה23/04/1990
קבלת תכנית08/04/1990