תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים ג', אזור מגורים ג' מיוחד
להקצות מגרש לבנין משולב ציבורי ומסחרי,
לקבוע שטחים ציבוריים פתוחים,
שטחים לשביל להולכי רגל, ולהקצות שטחים לכבישים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/09/1985תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1985. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1985. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור ברשומות15/09/1985תאריך פרסום: 15/09/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3248. עמוד: 3365. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/1984
פרסום להפקדה ברשומות02/04/1980תאריך פרסום: 02/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2617. עמוד: 1387. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1980תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1980. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1979
קבלת תכנית10/12/1979