תכנון כולל

תוכנית מש/ 7/ 1/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון כולל
מספר: מש/ 7/ 1/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע ממגורים ג', לבניני ציבור.
2.שינוי יעוד קרקע משטח לבניני ציבור ולציבורי
פתוח לשטח לאזור מגורים ג'.
3.פתיחת שבילים.
4.חלוקה למגרשים בהסכמה.
5.קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק34
7866חלק23, 39-40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 709. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1998תאריך פרסום: 22/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4690. עמוד: 239. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית10/06/1996