תכנון כולל

תוכנית משמ/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון כולל
מספר: משמ/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגן יאשיה

תיאור המיקום:
ישוב: גן יאשיה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1987תאריך פרסום: 29/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3421. עמוד: 556. שנה עברית: התשמז .