תכנון כולל

תוכנית הצ/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון כולל
מספר: הצ/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי האזורים, קביעת יעודי האזורים והשימושים המותרים בהם, קביעת תנאי השימוש באזורים, התוויית דרכים חדשות וביטול של דרכים קיימות, קביעת קווי בנין לאורך הדרכים,קביעת הדרכים או השטחים הציבוריים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
אבן יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7689חלק1-4
7793חלק1-999
7794חלק
7936חלק
7938חלק
7939חלק
7952חלק
8013חלק
8014חלק77-134
8015חלק1-331
8016חלק1-275
8017חלק
8019חלק
8020חלק
8021חלק
8022חלק
8023חלק3-25, 27-30, 32-39, 41-49
8024חלק
8025חלק
8026חלק14-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1977תאריך פרסום: 24/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2389. שנה עברית: התשלח .