תכנון כולל

תוכנית בר/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון כולל
מספר: בר/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון כולל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
בית אלעזרי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3576חלק73-74, 520, 569-575, 577, 579-581, 583-587, 589, 648
3581חלק76
3807חלק3-5, 22-23, 39, 48, 51-52
3808חלק73, 85
3824חלק1, 573-574
4713חלק2-36, 38-42
4714חלק2-19, 21-22, 24
4715חלק2-21
4716חלק2-42
4717חלק2-17
4718חלק2-38
4719חלק2-17, 19
4720חלק2-18, 21, 24-27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1966תאריך פרסום: 22/12/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1324. שנה עברית: התשכז .