תכנון מחדש שטחי מגורים ושטחי ציבור

תוכנית ג/ 12104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש שטחי מגורים ושטחי ציבור
מספר: ג/ 12104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת ההפרשות לצורכי ציבור באיזור ע"מ להתאימו לחלוקת הבעלות ע"ג הקרקע ומתן אפשות להקמת מבנים למגורים לכל בעלי החלקות שבתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2001
קבלת תכנית20/09/2000