תכנון מחדש של מרכז אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש של מרכז אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש ושיפוץ של מרכז אופקים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1981
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1981תאריך פרסום: 11/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2718. עמוד: 1978. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית01/02/1981