תכנון מחדש של שטח "מחנה" קיבוץ נווה אור

תוכנית ג/ 16936

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מחדש של שטח "מחנה" קיבוץ נווה אור
מספר: ג/ 16936
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח המחנה קיבוץ נווה אור ,
באוריינטציה לחלוקה למגרשים.
צמצום הרצועה לתכנון של מסילת הברזל מ- 240 מ' לכ- 100 מ',

עיקרי ההוראות:
1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
2. התוית מערכת התנועה והחניה.
3. שינוי יעוד קרקע ממגורים א', מגורים מיוחדים , מבני משק,חקלאות,ניקוז ליעודי קרקע המוצעים בתכנית.
4. קביעת גודל מגרש מינמלי, קווי בנין צפיפות וזכויות בניה בהתאמה לחלוקה למגרשי מגורים.
5. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אורנווה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22638חלק154-5
22640חלק9-125-8, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11068קיבוץ נווה אורשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5582. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים09/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2009. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית25/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4109. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2007
קבלת תכנית26/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה