תכנון מחדש של שטח המחנה והרחבת שטח למגורים, קבוץ רמות מנשה

תוכנית ג/ 18908

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש של שטח המחנה והרחבת שטח למגורים, קבוץ רמות מנשה
מספר: ג/ 18908
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" קיבוץ רמות מנשה והרחבת שטח למגורים

עיקרי ההוראות:
הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש
התווית מערכת התנועה והחניה
קביעת יעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים
הנחיות בינוי ועיצוב אדיכלי
קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק3, 10-11, 154-9, 13-14, 17-20
12382חלק5, 8, 10, 167, 12
12383חלק2-3
12384חלק12-14
12385חלק6, 9-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4252חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/06/2010
קבלת תכנית16/05/2010