תכנון מחדש

תוכנית 03/ 102/ 62/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מחדש
מספר: 03/ 102/ 62/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי דיור בדירות קטנות, קביעת קווי בנין אחוזי בניה, איתור חניה באזור מגורים במסגרת פרוייקט התחדשות השכונות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע א' רח' ההגנה והראשונים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/09/1985תאריך פרסום: 15/09/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3248. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1984תאריך פרסום: 06/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3093. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית05/09/1984