תכנון מפורט לדרך אזורית 805 בישוב דיר חנא

תוכנית ג/ 15988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון מפורט לדרך אזורית 805 בישוב דיר חנא
מספר: ג/ 15988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת מהלכי תנועה על דרך מס' 805 ובהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום 31/07/1995 בדבר הקלה בקו בנין מציר דרך 805.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפיתןח ובנית השטחים הכלולים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק92, 97-9915-16, 90-91, 93, 95-96, 100
19419חלק64, 7463, 73, 150-152
19424חלק1-3, 14
19425חלק64-65, 12637, 42, 55-63, 82-88, 108, 120, 122
19426חלק7, 17-18, 20, 42-47, 88
19427חלק1, 8, 13, 552-7, 10-12, 63-65
19428חלק2, 166-1671, 3, 8, 165
19430חלק8-9, 12, 79, 104, 110, 1183-4, 6-7, 11, 13-15, 41-42, 78, 81, 84, 106, 112, 114, 116, 121, 170, 178
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/01/2006
קבלת תכנית07/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200600427/02/2006