תכנון מפורט למגורים, מש' עלי עווד, מזרעה

תוכנית ג/ 18750

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון מפורט למגורים, מש' עלי עווד, מזרעה
מספר: ג/ 18750
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח שמיועד למגורים לתכנון מפורט בעתיד למגרשים, כבישים ודרך משולבת

עיקרי ההוראות:
הוראות התכנית לפי התכנית מס' 13161

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6419בית ספר שדה תורני חצור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/09/2010
קבלת תכנית16/02/2010