תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים.

תוכנית מי/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים.
מספר: מי/ 135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29534חלק1-2, 36
29535חלק6, 8, 19-20, 22-23
29536חלק23-24, 48-66, 73, 75, 77-78, 84, 90, 93, 155-158, 163, 179
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1972תאריך פרסום: 24/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1807. עמוד: 1196. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית06/07/1971
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1970תאריך פרסום: 12/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1673. עמוד: 1. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1970
קבלת תכנית22/02/1970