תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:

תוכנית ג/ 13833

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:
מספר: ג/ 13833
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
1.הסדרת צומת- בכניסה לישובים ג'דיידה מכר- צפון טל-אל
2. העתקת כניסה קיימת של טל-אל
3.קביעת הוראות זכויות והנחיות להוצאת היתר בניה.
4.קביעת הנחיות לפיתוח השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18440חלק25, 81
18459חלק1, 9, 15, 49-50
18548חלק1, 46, 58, 67
18549חלק27, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3404תכנית מתאר ג'דיידהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2308. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2006. עיתון: מעריב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/01/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/09/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית30/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2419. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2005. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
קבלת תכנית10/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003