תכנון שטח צבורי כפר קמא

תוכנית ג/ 1811

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון שטח צבורי כפר קמא
מספר: ג/ 1811
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח צבורי יעוד שטחים ופיתוח בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15334חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/03/1973