תכנון שכונה דרום מזרחית-ריינה:

תוכנית ג/ 14190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונה דרום מזרחית-ריינה:
מספר: ג/ 14190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תנית שינוי מחקלאי למגורים אתן למגורים מיוחד ולדרך ושטח ציבורי ולש.צ.פ במזרח כפר ריינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17530חלק58, 60, 65-6648, 52, 59, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2003
קבלת תכנית25/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401103/05/2004