תכנון שכונה דרום מזרחית

תוכנית ג/ 13697

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונה דרום מזרחית
מספר: ג/ 13697
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם למגורים ושטח ציבורי ואיחוד וחלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17530חלק48, 52, 58-60, 64-66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003