תכנון שכונת מגורים בת 137 יח"ד:

תוכנית ג/ 13828

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונת מגורים בת 137 יח"ד:
מספר: ג/ 13828
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים עילוט-דרום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק5, 19-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית09/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004