תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:

תוכנית ג/ 13827

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:
מספר: ג/ 13827
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים כ - 90 יח"ד
שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ש.צ.פ
שטח למבני ציבור ודרך
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק4
17526חלק2, 371, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 7622שנוי יעוד למגורים , ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2933. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/04/2004תאריך פרסום: 01/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5287. עמוד: 2525. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית09/03/2003