תכנון שכונת מגורים צפונית - רינה

תוכנית ג/ 15658

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון שכונת מגורים צפונית - רינה
מספר: ג/ 15658
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביצוע שינויםבתכנית ג/6698
התוית דרכים חדשות ושנויים בתווי דרכים מאושרות.
קביעת שינויים ביעוד שטחים.
קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק22-24, 41, 44-47, 60
17519חלק3722-26, 35, 39-40, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6698ש. י. למגורים - (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/09/2005
קבלת תכנית27/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700904/06/2007