תכנון שכונת מגורים, 36 יח"ד, כפר כנא

תוכנית ג/ 14779

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונת מגורים, 36 יח"ד, כפר כנא
מספר: ג/ 14779
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת שכונת מגורים חדשה בת 36 יחידות דיור.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
קביעת התכליות המותרת לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - עפ"י תכנית מאושרת מספר ג/ 8588.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, עפ"י תכנית מאושרת ג/ 8588.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע. תכנית פיתוח, גדרות, בניה מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2004