תכנון שכונת מגורים

תוכנית ג/ 12107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנון שכונת מגורים
מספר: ג/ 12107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים של כ- 60 יח"ד.
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א" ולשטחים ציבוריים, הרחבת דרכים מאושרות, שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך, קביעת הוראות וזכויות בניה.
שינוי בתוואי דרך עפ"י חלוקת הקרקע המאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק11-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1378. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית27/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3933. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2001
קבלת תכנית20/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201327/05/2002