תכנון שכונת מגורים

תוכנית ג/ 13411

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנון שכונת מגורים
מספר: ג/ 13411
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלקה 1 בגוש 17471, מקרקע חקלאית לשטח מגורים,שטח למבני מיבור,שטח ציבורי פתוח והתווית דרכים ודרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
17471חלק144
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2003
קבלת תכנית17/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300611/06/2003