תכנוןמחדש מרכז שלומי, מתאר 1

תוכנית ג/ 11503

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנוןמחדש מרכז שלומי, מתאר 1
מספר: ג/ 11503
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מיקום מרכז מסחרי ושינוי חניה למחרכז מסחרי.
2. מיקום מבנה ציבורי המיועד למרכז מבקרים והכנת גישה אל שטח תיירות ונופש הנמצא מצפון לתכנית.
3. שינוי בתוואי "גשר להולכי רגל" והכללתו בדרך עילית בהתאמה למיקום המבנה הציבורי המיועד למרכז המבקרים.
4. הקצאת מקומות חניה לעל יעודי הקרקע שבתכנית.
5. תאום בין הרוחב המשורטט של רצועת דרך מס' 6 לבין הרוחב הרשום 61 מטר.
שינוי הוראות לגבי מבנים שהיו מיועדים להריסה להוראות לגבי מבנים חורגים.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.
2. קביעת הוראות בניה.
3. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
מקום התכנית: צומת מערבית כביש 899 בין שלומי צפון לשלומי דרום.

נ.צ. מזרח מערב 213.900 ; צפון דרום 775.600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18316חלק1-3, 10, 12, 43
18317חלק27, 36-37, 40-5124, 26, 33-35, 38-39, 52, 54, 56
18318חלק12, 4, 15-19, 62
18322חלק1-23-4, 6, 29, 79, 86, 108
18327חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9292מרכז מסחרי אזורי, שינוי למתאר, שלומי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 447. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2004. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1466. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1999
קבלת תכנית14/09/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300624/02/2003