תכנית אב , יבנאל

תוכנית ג/ 11374

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית אב , יבנאל
מספר: ג/ 11374
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/06/1999