תכנית אב גינוסר

תוכנית א/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב גינוסר
מספר: א/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003