תכנית אב טייבה (העמק)

תוכנית א/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב טייבה (העמק)
מספר: א/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003