תכנית אב כאוכב

תוכנית א/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב כאוכב
מספר: א/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
כאוכב

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/02/2003