תכנית אב כפר כנא

תוכנית א/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב כפר כנא
מספר: א/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/12/2002