תכנית אב לביוב אילת

נושא אילת/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: תכנית אב לביוב אילת
מספר: אילת/ 1001
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201000727/10/2010