תכנית אב לביוב - עתלית

בקשה ועדה מקומית 007/ 31/ ב/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: תכנית אב לביוב - עתלית
מספר: 007/ 31/ ב/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתלית
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201100430/03/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201100208/02/2011