תכנית אב לדרכים - יפיע מערב

תוכנית א/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית אב לדרכים - יפיע מערב
מספר: א/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית צל למערכת כבישים לשכונות חדשות צפוניות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל200300305/03/2003